กลับ
เมนู

  คณะผู้บริหาร

  ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์
  ประธานกรรมการบริหาร

  23 ปี ที่คังเซนได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมีสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กว่า 5 แสนรหัส มีศูนย์ให้บริการทั่วประเทศ 30 สาขา คังเซนแกลอรี่ 2 สาขา ศูนย์ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยสมาชิก 14 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

  ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยทำให้คังเซน-เคนโก มีสาขารองรับการบริการและจุดกระจายสินค้ามากกว่า 124 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของขายตรงสัญชาติไทยที่มีเป้าหมายก้าวไกลสู่สากล โดยขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนามและกัมพูชา และมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อตลาดใหม่ที่ประเทศอินเดีย และเนปาล โดยจะเริ่มเปิดสาขาแรกที่ เมืองนิวเดลี และมุมไบ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 นี้

  จากความพร้อมและความสมบูรณ์ในทุกด้านของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Associations : TDSA) และเป็นสมาชิกสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลก (World Federation of Direct Selling Associations : WFDSA) วันนี้คังเซนเรามีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สังคมที่มีสุขภาพที่ดี และธุรกิจที่ดีให้กับทุกคนในสังคม

  อ่านประวัติเพิ่มเติม

   ความสำเร็จในด้านการทำงาน

   ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (อินโดนีเซีย) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (ลาว) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (พม่า) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (เวียดนาม) จำกัด
   บริษัทคังเซน-เคนโก (กัมพูชา) จำกัด

   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ็น ไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อำพันยุทธ์ โฆษณา จำกัด
   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อำพันยุทธ์ ลิสซิ่ง จำกัด
   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อำพันยุทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอพีวาย แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
   กรรมการมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์

   นายกสมาคมการขายตรงไทย (วาระ เดือนกรกฎาคม 2553 - มิถุนายน 2555)
   อดีตคณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมการขายตรงไทย
   อดีตอุปนายก ฝ่ายรัฐสัมพันธ์ สมาคมการขายตรงไทย

   อดีดผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท เฮิร์ส จำกัด สาขาซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
   อดีตผู้ช่วยฝ่ายขายโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ
   อนุกรรมการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Assumption Commercial College : ACC)
   วิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ

   เกียรติรางวัล

   2548 รางวัลนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2005 สาขาการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ "Boss of The Year 2005" จาก นิตยสาร BOSS Magazine รางวัลผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนส่งเสริมสังคม ในโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   รับพระราชทานเข็ม

   เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 1 ล้านบาท

   กิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม

   บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้กับมูลนิธิไทยรัฐ
   จัดทำโครงการห้องสมุดอำพันยุทธ์ เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับเยาวชน
   สนับสนุนโครงการ "สานสายใย เพื่อเด็กไทยสู่อนาคต" สนับสนุนด้านการศึกษา มอบทุน มอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กไทย
   สนับสนุนโครงการ "แบ่งปันความสุข" เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือคนพิการ
   สนับสนุนโครงการ "ปันอาชีพ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
   สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ อาทิ อุทกภัยน้ำท่วม หรือสนับสนุนหน่วยงานภายนอก และสโมสรต่างๆ

 • ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์