กลับ
เมนู

  กำไรปันผลรายปี 2015

 • ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2015

  อันดับที่ 1  CSD บุญศรี  จิตรังษี จำนวน 819,297 บาท    

  อันดับที่ 2   CSD  สมหมาย - เกียรติ  จึงตระกูล จำนวน 701,853 บาท  

  อันดับที่ 3  CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต  จำนวน 629,159 บาท

  อันดับที่ 4  CSD ธีระยุทธ - บุตรี  สุริยะ จำนวน 601,985 บาท 

  อันดับที่ 5  CSD ศุภาวีร์ - ณัฐวัสส์  ดวงคำ จำนวน 478,897บาท 

  อันดับที่ 6 CSD วัลลภ-รัตนา สงฆ์ประชา จำนวน 432,611 บาท  

  อันดับที่ 7  CSD นพพรรัตน์-เจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร จำนวน 269,566 บาท

  อันดับที่ 8  CSD ธัญกมล จรัสกมลธร จำนวน 191,800 บาท

  อันดับที่ 9  CSD นันดาพร ภัทรวิภาพร จำนวน 174,657 บาท

  อันดับที่ 10  CSD มุทิตา – ภาวิต  ดิฐไกรกุล จำนวน  110,976 บาท

  อันดับที่ 11  CSD วรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร  108,847 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ

 • Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2013
  ...

 • Winner Bonus Goal 2011

  Winner Bonus Goal 2011

  เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดง...

 • Winner Bonus Goal 2010

  Winner Bonus Goal 2010

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2010
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย ...