กลับ
เมนู

  กำไรปันผลรายปี 2016

 • ผู้นำระดับไดเรกเตอร์ ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2016

  อันดับที่ 1 CSD บุญศรี   จิตรังษี                                            จำนวนเงิน              1,071,308 บาท

  อันดับที่ 2 CSD สมหมาย-เกียรติ จึงตระกูล                            จำนวนเงิน                 851,206 บาท

  อันดับที่ 3 CSD พีรศักดิ์ เรืองจิต                                             จำนวนเงิน                 754,610 บาท

  อันดับที่ 4 CSD บุตรี-ธีระยุทธ สุริยะ                                       จำนวนเงิน                  701,449 บาท

  อันดับที่ 5 CSD นันดาพร ภัทรวิภาพร                                     จำนวนเงิน                  393,117 บาท

  อันดับที่ 6 CSD วัลลภ-รัตนา  สงฆ์ประชา                               จำนวนเงิน                  364,443 บาท

  อันดับที่ 7 CSD นพพรรัตน์-เจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร                  จำนวนเงิน                  291,460 บาท

  อันดับที่ 8 CSD นันทนา-พรชัย ภัทรวิภาพร                            จำนวนเงิน                  279,208 บาท

  อันดับที่ 9 CSD ศุภาวีร์-ณัฐวัสส์  ดวงคำ                                 จำนวนเงิน                  170,500 บาท

  อันดับที่ 10 CSD เอกวัสสส์-พศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์            จำนวนเงิน                 142,142 บาท

  อันดับที่ 11 CSD ธนัสนันท์ ปุราเท-เอกสิทธิ์ วัฒนานุสรณ์        จำนวนเงิน                 110,625 บาท

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ

 • Winner Bonus Goal 2010

  Winner Bonus Goal 2010

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2010
  อันดับที่ 1  CSD สมหมาย ...

 • กำไรปันผลรายปี 2015

  กำไรปันผลรายปี 2015

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2015

  อันดับที่ 1  CSD บุญศรี  ...

 • Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013

  Winner Bonus Goal 2013
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผลกำไรรายปี 2013
  ...