กลับ
เมนู

  กำไรปันผลรายปี 2017

 • อันดับที่ 1             CSD สมหมาย – เกียรติ จึงตระกูล                 จำนวนเงิน              831,413                 บาท

  อันดับที่ 2               CSD บุญศรี  จิตรังษี                                   จำนวนเงิน              662,678                 บาท

  อันดับที่ 3               CSD พีรศักดิ์  เรืองจิต                                 จำนวนเงิน              620,706                 บาท

  อันดับที่ 4               CSD บุตรี – ธีระยุทธ  สุริยะ                         จำนวนเงิน              615,577                 บาท

  อันดับที่ 5               CSD ศุภาวีร์  ดวงคำ                                   จำนวนเงิน              336,967                 บาท

  อันดับที่ 6               CSD นันดาพร  ภัทรวิภาพร                          จำนวนเงิน              246,815                 บาท

  อันดับที่ 7               CSD เอกวัสสส์ – พศรินทร์  บุญมาวณัฐพงศ์  จำนวนเงิน              188,531                 บาท

  อันดับที่ 8               CSD นพพรรัตน์ – เจตนิพัทธิ์  สิงหวิสัยธร      จำนวนเงิน              163,661                 บาท

  อันดับที่ 9               CSD วัลลภ – รัตนา  สงฆ์ประชา                    จำนวนเงิน              107,939                 บาท

   

กำไรปันผลรายปีอื่น ๆ

 • กำไรปันผลรายปี 2015

  กำไรปันผลรายปี 2015

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2015

  อันดับที่ 1  CSD บุญศรี  ...

 • Winner Bonus Goal 2012

  Winner Bonus Goal 2012

  Winner Bonus Goal 2012
   
  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินปันผ...

 • Winner Bonus Goal 2014

  Winner Bonus Goal 2014

  ผู้นำไดเรกเตอร์ที่ได้รับเงินกำไรปันผลรายปี 2014
  อันดับที่ 1  CSD  ส...