กลับ
เมนู

  แผนธุรกิจ

  เป็นแผนธุรกิจซึ่งท่านสามารถสะสมคะแนนได้ตลอดระยะเวลาที่ร่วม ธุรกิจ จึงทำให้ท่านมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่องและขึ้นตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หัวใจของธุรกิจทีท่านเข้าร่วมนี้คือ "แผนธุรกิจ" ท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านศึกษา และทำความเข้าใจในแผน การตลาดได้ดีมากน้อยเพียงใด

  รายได้ 11 ทางตามแผนธุรกิจ
  • 1

   รายได้จากการค้าปลีก 25%-30%

  • 2

   โบนัสส่วนตัวสูงสุด 30%

  • 3

   โบนัสส่วนต่างกลุ่มส่วนตัวสูงสุด 30%

  • 4

   โบนัสบริหารองค์กร ชั้นที่ 1  20%

  • 5

   โบนัสบริหารองค์กร ชั้นที่ 2  14% - 28%

  • 6

   โบนัสบริหารองค์กร ชั้นลึก (ชั้นที่ 3 ลงไป) สูงสุด    28%

  • 7

   โบนัสพิเศษ (Pearl Dynamic Bonus) 4%

  • 8

   กองทุนท่องเที่ยว  4%

  • 9

   ปันผลกำไรรายปี (ESD – CSD) 1%

  • 10

   .ปันผลกำไรรายปี (DSD – CSD) 1%

  • 11

   Winner Bonus Goal (CSD) 1%