กลับ
เมนู

  ผู้ประสบความสำเร็จ

 • คุณธัญกมล จรัสกมลธรผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
 • คุณธัญกมล จรัสกมลธร

  อดีตแม่พิมพ์แห่งชาติ ผู้ไม่เคยมองผ่านโอกาสแห่งความสำเร็จ
         
  ดิฉันเกิดที่ จ. เชียงราย จบการศึกษาคหกรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช เริ่มรัชการครูเมื่อปี 2529 ได้รับตำแหน่ง เป็นอาจารณ์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนจักรคำคอดทร อ.เมือง จ.ลำพูน
  เริ่มเข้าสู่ธุรกิจคังเซนฯ เมื่อปี 2539 ด้วยความประทับใจในสินค้า ไวน์สมุนไพรถังหลง เพราะคุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ แต่พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วคุณแม่มีสุขภาพดีขึ้น ประกอบกับการที่ตนเองต้องหารายได้เสริม ในเวลาว่างหลังเวลาราชการ จึงเริ่มทำธุรกิจคังเซนฯตั้งแต่นั้นมา
  ทุกวันนี้ดิฉันมีรายได้จากธุรกิจคังเซนฯ เดือนละไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท และใช้เงินที่ได้จากการทำธุรกิจกับคังเซนฯ ซื้อที่ดินที่เชียงราย มูลค่า 2 ล้านบาท ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับกองทุนสัมมนาท่องเที่ยวในอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเรียล ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ฯลฯ 
  คังเซนฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ที่ให้ความอบอุ่นสำหรับลูกหลานผู้มาอาศัย และความสำเร็จของดิฉัน ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในครอบครัวคังเซนฯ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำฝันของดิฉันให้เป็นจริงในวันนี้
   

  คติพจน์

  คิดใหญ่สู่ฝัน คุณธรรมธุรกิจ