กลับ
เมนู

  ผู้ประสบความสำเร็จ

 • คุณประกอบ - คุณชาติชาย สุวรรณาคมผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
 • คุณประกอบ - คุณชาติชาย สุวรรณาคม

  คู่แกร่งแห่งทศวรรษ  ที่ได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความยากลำบาก  ปัจจุบันเธอมีบุตรสาว 2 คน และหวังว่าจะเห็นอนาคตอันงดงามของลูกทั้งสอง จึงได้เริ่มมองหาธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการเปิดร้านวิดีโอ ซึ่งกิจการก็ไปได้ด้วยดี ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา จนกระทั่งได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของครอบครัว ทำให้ต้องขายกิจการทั้งหมด และหันเหธุรกิจปล่อยเงินกู้แต่ก็ต้องประสบความล้มเหลว เพราะถูกโกง จนกระทั่งได้รู้จักกับ RSM นันทนา  จงเกษมสุข  (นักธุรกิจของบริษัทคังเซนฯ) พร้อมทั้งได้แนะนำให้รู้จักกับ CSD สมหมาย จึงตระกูล ในขณะนั้นดิฉันไม่ได้สนใจอะไรมากนัก  แต่ก็อยากช่วยอุดหนุนเพื่อน จึงได้ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามมาทดลองใช้ หลังจากใช้สินค้าได้ 3 สัปดาห์ คนรอบข้างทักว่า "ผิวหน้าดูดีขึ้น สวยขึ้น ใช้ผลิตภัณฑ์อะไร อยากจะใช้บ้าง..." คำพูดเหล่านี้ ได้สะกิดให้ดิฉันมองเห็นโอกาสแห่งความสำเร็จอยู่ข้างหน้า จึงได้เริ่มทำธุรกิจคังเซนฯ อย่างจริงจัง ปัจจุบัน ดิฉันก้าวสู่ตำแหน่ง CSD มีรายได้หลักแสนต่อเดือน ได้รับกองทุนการศึกษาบุตร กองทุนบ้าน กองทุนรถยนต์ อีกทั้งมีโอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศ ดิฉันขอเป็นหนึ่งเข็มทิศ แนะหนทางให้ทุกท่านที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความฝัน "ขอเพียงท่านมุ่งมั่น มานะ อดทนต่อความยากลำบาก และอุปสรรคนานัปการ ดิฉันเชื่อว่าหนทางแห่งความสำเร็จไม่ไกลเกินฝันแน่นอนค่ะ"
   

  คติพจน์

  กำหนดเป้าหมาย