กลับ
เมนู

    ผู้ประสบความสำเร็จ

  • คุณรัตนา - คุณวัลลภ สงฆ์ประชาผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
  • คุณรัตนา - คุณวัลลภ สงฆ์ประชา

    ผู้นำระดับมงกุฎ   คราวน์ สตาร์  (CSD)  ที่ต้องสู้กับความยากจน  อันติดตัวมาแต่กำเนิด เกิดที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ทำงานเริ่มต้นโดยค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ตั้งแต่เรียนหนังสือในระดับอาชีวศึกษา หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการเป็นนายช่างในสังกัดกรมชลประทาน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างที่เป็นนายช่างชลประทานนั้น วัลลภ ได้ทำงานเสริมควบคู่ไปกับการรับราชการไปด้วย เพื่อสร้างฐานะและรายได้ให้กับครอบครัวให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำวัน เขาผ่านชีวิตการเป็นนักขายหลากหลายประเภท และหลากหลายองค์กรทั้งงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การเป็นตัวแทนประกันชีวิต ฯลฯ และยังแบ่งเวลาอีกส่วนหนึ่งเพาะพันธุ์สุนัข เกรดเดน ขายให้กับผู้สนใจอีกด้วย จนกระทั่งปี 2538 จึงเป็นจุดพลิกผันให้เขาประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในเวลาต่อมา เมื่อได้ค้นพบและรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายคุณภาพนาม คังเซน-เคนโก จากจุดเริ่มต้นที่ขายสินค้าในเครือ คังเซนฯได้เพียงเดือนละ 1,250 บาท ใช้ระยะเวลาเพียง 30 เดือน ก็ปรับยอดการขายขึ้นเป็นหลายแสนบาท และได้รับตำแหน่งผู้จำหน่ายอิสระขั้นสูงสุด คือ คราวน์ สตาร์ (CSD) ไปครอบครอง ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบ้าน,กองทุนรถยนต์ และ กองทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน ปัจจุบันวัลลภได้ลาออกจากราชการ เพื่อทำงานให้กับคังเซนฯ อย่างเต็มตัว โดยมีบ้านจากโครงการถึง 5 หลัง รถยนต์อีก 5 คัน และได้ท่องเที่ยวต่างประเทศไปแล้วกว่า 15 ประเทศ

    คติพจน์

    ความสำเร็จของชีวิต อยู่ที่กาที่เราตั้งใจทำอย่างจริงจัง