กลับ
เมนู

  ผู้ประสบความสำเร็จ

 • คุณวันวิศาษ์ - คุณชาตรี เรืองเดชณรงค์ผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
 • คุณวันวิศาษ์ - คุณชาตรี เรืองเดชณรงค์

  ดิฉันเกิดที่จังหวัดพัทลุง จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต แต่มาทำงานที่ไม่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย คือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด คนแรกตั้งแต่ปี 2528 จนกระทั่งได้รับเดือนละ 49,840 บาท ก็ถือว่ารายได้พอกินพอใช้ ไม่ได้ลำบากอะไร ส่วนสามี CSD ชาตรี  เรืองเดชณรงค์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุตรสาว 2 คน
  ดิฉันได้พบและสัมผัสธุรกิจคังเซนฯ เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ทำเป็นงานเสริมหารายได้พิเศษยามว่างตอนเย็น และเสาร์ - เทิตย์ มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมรายได้จาก KK AUTHOURIZED CENTER อีกเดือนละกว่า 6 หมื่นบาทต่อเดือนรวมแล้วรายได้ก็จะเฉียด 300,000 บาทต่อเดือน ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้ของเงินเดือนที่ว่ามากแล้วยังสู้ไม่ได้ ด้วยความแตกต่างของรายได้ที่ดีขึ้นนี่เอง ทำให้ปัจจุบันดิฉันตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจคังเซนฯ เต็มตัว
  นอกจากนี้บริษัทคังเซนฯ ยังช่วยดิฉันผ่อนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน และผ่อนรถยนต์ Toyota Fortuner ป้ายแดง ด้วยกองทุนบ้าน และกองทุนรถยนต์ และยังได้รับโอกาสท่องเที่ยวกับบริษัทคังเซนฯ อย่างไรก็ตามแม้ว่าดิฉันจะมาถึงจุดสูงสุดของบริษัทคังเซนฯ แล้วแต่ดิฉันก็คิดว่ายังมีอะไรในธุรกิจนี้ที่ดิฉันยังต้องเรียนรู้อีกมาก ธุรกิจเครือข่าย MLM มันเป็นเหมือนกับศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ดิฉันต้องทำเพื่อพัฒนาตนเอง และสายงาน คือการตามรอยเท้า (Benchmarking) ใครสักคนที่ประสบความสำเร็จเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจคังเซนในเวลานี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นขององค์อย่างยั่งยืน
  เป้าหมายต่อไปในอนาคต ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรเครือยข่ายในกลุ่มของข้าราชการหรือคนทำงานประจำให้มีรายได้เสริมเพื่อยกระดับฐานะคนกลุ่มนี้ให้อยู่ในสถานะทางสังคมที่