กลับ
เมนู

  ผู้ประสบความสำเร็จ

 • คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร - คุณจำนงค์ จงเจริญผู้ประสบความสำเร็จกับคังเซน
 • คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร - คุณจำนงค์ จงเจริญ

  อดีตพยาบาลสาวชาวกาญจนบุรี ที่ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูน้อง ๆ จนรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย แต่ในตอนนั้นยังหาลู่ทางเพื่อเสริมสร้างรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงไม่ได้ แม้จะรู้จักกับธุรกิจเครือข่าย คังเซน-เคนโก แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปผูกพันอย่างจริงจัง จนกระทั่งอาชีพพยาบาล ต้องสะดุดหยุดลงเพราะบริษัทปิดดำเนินกิจการ เธอจึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจมหัศจรรย์แห่งนี้อย่างเต็มตัว และใช้ระยะเวลา เพียง 8 ปี ก็สามารถก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด คราวน์ สตาร์ (CSD) ของทางด้านผู้จำหน่ายอิสระ และมีเครือข่ายในความครอบครอง ถึงแสนราย  สิ่งที่ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกับคังเซนฯ ก็คือ หลังจากที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับสามีนายตำรวจอยู่หลายปี ชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
   
  แต่พอเริ่มงานธุรกิจเครือข่ายก็สามารถซื้อบ้านได้หลายหลัง มีรถยนต์เป็นของตนเอง อีกทั้งยังสามารถส่งลูกไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ 1 คน และสถาบันในประเทศในระดับปริญญาโทถึง 2 คน ท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 16 ประเทศ รวมรายได้ 8 ปี ที่อยู่กับคังเซนฯ เฉลี่ยปีละ 6 ล้านบาท
   

  คติพจน์

  จริงใจกับทุก ๆ คน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และมองโลกในแง่ดี ขยันและอดทน