กลับ
เมนู

    ระบบที่ดี จะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลง และมีรายได้ที่มากขึ้น

10-08-2018

ระบบที่ดี จะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลง และมีรายได้ที่มากขึ้น

                เป้าหมายหลักของความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย คือการมีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมีทีมงานหรือองค์กรที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าการทำงานของคุณยังเป็นไปในรูปแบบของการเป็น ONE MAN SHOW  คนๆ เดียวทำได้ทุกอย่าง ขาดการเคลื่อนของทีม ความสำเร็จในธุรกิจก็อาจจะไปถึงเป้าหมายได้ช้ากว่าคนที่ใช้ระบบเข้ามาเป็นเครื่องมือ ในการสร้างธุรกิจ

ระบบที่ดี จะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลง และมีรายได้ที่มากขึ้น

ระบบคืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญ แล้วจะใช้ระบบอย่างไรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
           ระบบ (System) เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน ทำซ้ำๆ กันอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อจุดประสงค์ในสิ่งเดียวกัน โดยเฉพาะในธุรกิจเครือข่าย ระบบจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด ที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการความสำเร็จของทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

ระบบ 3S (Startup Success System)
          จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของนักธุรกิจคังเซน ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมไปถึงวิธีและกระบวนการเคลื่อนทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป้าหมายของการมีรายได้ที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ระบบ 3S (Startup Success System) - คังเซน ธุรกิจขายตรง

ระบบ 3S (Startup Success System) ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจคังเซน ไปถึงการสร้างและการบริหารจัดการทีม เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้นำในระดับ Director

ระบบ 3s (Startup Success System) จึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการผ่าน 5 ฟังก์ชั่น เป็นรูปแบบของนำไปพัฒนาและเคลื่อนทีมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสร้างความสำเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันขององค์กร

            กระบวนการเรียนรู้ด้วย 5 ฟังก์ชั่นประกอบไปด้วย

ฟังก์ชั่นที่ 1 Start function     :เรียนรู้การเริ่มต้นสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจ

-การเปิดใจ /การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และธุรกิจ / การเริ่มใช้สินค้า)

ฟังก์ชั่นที่ 2 Basic function    :เรียนรู้การสร้างรายได้

-การนำเสนอผลิตภัณฑ์และธุรกิจ /การสร้างรายได้ในแต่ละช่องทาง  (offline & online)

ฟังก์ชั่นที่ 3 Advance function  :เรียนรู้การบริหารองค์กร

 -การสร้างผู้นำทีมในระดับ Manager /การจัดการบริหารองค์กร

ฟังก์ชั่นที่ 4 Activate function  : การสร้างแรงบันดาลใจ

 -การสร้างพลังและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมหรือองค์กร

 ฟังก์ชั่นที่ 5 Success function :ความสำเร็จอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

-รางวัลและเกียรติยศ / การฉลองความสำเร็จ / การส่งต่อความสำเร็จให้กับ ทีมงาน

Startup Success System

Startup Success System

              การเรียนรู้ 5 ฟังก์ชั่น ภายใต้ระบบ 3S จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เป็นลำดับแรก ว่าแต่ละฟังก์ชั่นจะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาและจะนำเทคนิคหรือวิธีการที่อยู่ในแต่ละฟังก์ชั่น ไปใช้ในการบริหารจัดการทีมอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ภายในคนๆ เดียว หรือไม่มีการถ่ายสร้างธุรกิจการทำงานให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทำงานง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง มีรายได้มากขึนระบบการทำงานที่จะช่วยให้คุณมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

สาระน่ารู้อื่น ๆ