กลับ
เมนู

    กิจกรรมโครงการแบ่งปันความสุขให้กับผู้สูงอายุ

09-08-2018
มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ และบริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ “แบ่งปันความสุข” โดยคุณพัชรนันท์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.คังเซนฯ และคุณสุขุม อนงค์เลขา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อำพันยุทธ์ เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์คังเซน ,ของอุปโภค-บริโภค และมอบเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือสูงอายุ โดยมีตัวแทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับและ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งคังเซนยังมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์ ส่งเสริมและช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ณ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอื่น ๆ