กลับ
เมนู

    มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ มอบเงิน สมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ ณ ศิริราชมูลนิธิ

24-08-2018
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในนามมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ได้มอบเงิน เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ แด่ ศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบเงิน ณ ศิราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอื่น ๆ