กลับ
เมนู

    รับมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

30-08-2018
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจ. คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล เดินทางรับมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบ

กิจกรรมอื่น ๆ