กลับ
เมนู

    แบ่งปันความสุข

03-09-2018
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบ และการเงินประจำบริษัทฯ ในนามมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ได้มอบเงินสนับสนุน/มอบผลิตภัณฑ์ อุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การศึกษาเด็กนักเรียนบ้านตะวันใหม่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ โดยคุณกานต์รวี เชาว์อมรพันธุ์ หัวหน้าบ้านตะวันใหม่ เป็นตัวแทนของสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งคังเซนยังมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์ แบ่งปันความสุข และพัฒนาความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมอื่น ๆ