กลับ
เมนู

    กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ“แบ่งปันความสุข” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

25-09-2018
มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับบริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ) โครงการ “แบ่งปันความสุข” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร –คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน โดย CSD ปุญญาภัส อัครศศิกร ผู้นำระดับไดเรกเตอร์ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ในครั้งนี้ ทั้งนี้มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค, ผลิตภัณฑ์คังเซน และมอบเงินทุนสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส โดย คุณญาณิศา เพชรศิริ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งคังเซนยังมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 13 กันยายน 2561

กิจกรรมอื่น ๆ