กลับ
เมนู

    มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่

08-11-2018
มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้ โครงการ “แบ่งปันความสุข” ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.คังเซนฯ และสมาชิกคังเซนฯ ระดับสูง ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์คังเซนฯ อุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส โดย คุณวิยะดา โพธิอาศน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย เป็นตัวแทนของสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 256

กิจกรรมอื่น ๆ