กลับ
เมนู

  สวัสดีปีใหม่ 2562

09-01-2019
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบ และการเงิน เข้ามอบกระเช้าและผลิตภัณฑ์คังเซนในเทศกาลปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  "สวัสดีปีใหม่"...

  คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิ์ศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหา...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดี...

  คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับพ...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  Vision Talk สายสัมพันธ์สัญจร ลาว-ไทย...

  ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.คังเซนฯ ประเทศไทย เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์มุ...