กลับ
เมนู

  สักการะพระพรหมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2562

04-02-2019
เนื่องในเทศการตรุษจีน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน และพนักงาน ได้สักการะพระพรหมและเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวคังเซน ณ บริเวณลานด้านหน้าบริษัทฯ

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  มอบทุน มูลนิธิไทยรัฐ...

  คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  มูลนิธิเด็กเร่ร่อน จ.สมุทรปราการ...

  คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมด...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  KK Staff Seminar...

  คังเซนฯ จัดงาน KK Staff Seminar ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ อาคารคังเซน เพลส โดยได้รับเกียรติ จาก ดร...