กลับ
เมนู

    สักการะพระพรหม และรดน้ำขอพร

26-04-2019
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น คณะผู้บริหารบริษัทคังเซน เคนโกฯ นำโดย คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์,ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารฯ, ดร. ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษฯ คุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกผู้นำและพนักงานครอบครัวคังเซนได้ร่วมสักการะพระพรหม ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้ชมบรรยากาศภูมิทัศน์ใหม่บริเวณภายนอกอาคารคังเซนเพลสในส่วนของการจัดแต่งสวนที่เพิ่มความร่มรื่นสวยงามพร้อมต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านรวมถึงการปรับเพิ่มห้องรับรองพิเศษ The Royal Lounge เพื่อยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนการทำงานให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ช่วงบ่าย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร และ Mr.Liao Liang Chu : CEO Shillingmen Chemical บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข #ก้าวแรกที่สำคัญก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่า #welove #wecare #kangzen

กิจกรรมอื่น ๆ