กลับ
เมนู

  "สักการะพระพรหมเนื่องในวันสารทจีน"

15-08-2019
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทคังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีสักการะพระพรหม และเจ้าที่ขึ้น เนื่องในวันเทศกาลสารทจีน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ดร. ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการตรวจสอบและการเงิน พร้อมด้วยพนักงานคังเซนฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นสิริมงคล แด่ครอบครัวคังเซน – เคนโกทุกท่าน

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ร่วมแสดงความยินดี...

  ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทคังเซน เคนโกฯ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุท...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  "พิธีมงคลสมรส"...

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทางครอบครัวชุติภานันท์ได้รับเกียรติจากดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานก...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดี...

  คุณณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับพ...