กลับ
เมนู

  มอบทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

27-08-2019
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์, ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร , ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านตรวจสอบและการเงิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  “แบ่งปันความสุข”...

  วันที่ 15 กันยายน 2560 มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ และบริษัท คังเซน – เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิ...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  แบ่งปันความสุข...

  วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รอง...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  มอบทุน มูลนิธิไทยรัฐ...

  คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร...