กลับ
เมนู

    ประกาศยกเลิกการสมัครสมาชิก KKM

30-08-2018
ประกาศยกเลิกการสมัครสมาชิกประเภท KKM (Kangzen-Kenko Member) โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป -------------------------------------------------------- หมายเหตุ 1.สำหรับสมาชิกประเภท KKM. ที่ยังดำรงสถานะภาพการเป็นสมาชิกอยู่ จะได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะภาพ ให้เป็นสมาชิกประเภท KKD. ถ้ามีการเปิดบิลซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัท หรือซื้อผ่านออนไลน์ ภายในช่วง เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 และจะได้รับรหัสสมาชิก (KKD.) ในวันที่เปิดบิลทันทีโดยจะยังคงอยู่ ภายใ

โครงการอื่น ๆ