กลับ
เมนู

    งานสัมมนา Manager Forum & Award 2019

01-02-2019
เตรียมพบ...งานสัมมนา และพิธีประดับเข็มเกียรติยศ นักธุรกิจคังเซน ระดับ MANAGER (SM,RSM,PSM) โดยผ่านคุณสมบัติตามตำแหน่ง ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมทริปท่องเที่ยว กรุงเทพ – หัวหิน (3 วัน 2 คืน) ฟรี!!! ***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-2378-8777 www.kangzen.com

โครงการอื่น ๆ