กลับ
เมนู

    คังเซนฯ พาเที่ยวฟรี ทริปเกาหลีสุดฟิน 5 วัน 3 คืน

04-06-2019

คังเซนฯ พาเที่ยวฟรี ทริปเกาหลีสุดฟิน 5 วัน 3 คืน ใครๆ ก็บินได้ ง่ายๆ แค่มี UP5 เพียงสะสมยอดซื้อเครื่องนวดหน้า UP 5 ครบ 42 เครื่อง รับเลย 1 ที่นั่ง ทริปเกาหลีแบบจัดเต็ม สุดฟิน พิเศษยิ่งกว่าทริปไหนๆ เพราะเรา จะพาคุณเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต เครื่องนวดหน้า UP5 นวัตกรรม ที่อยู่เหนือกาลเวลา

***เริ่มนับสะสม 1 มิ.ย. - 31 ม.ค.63***
*******เปิดบิลปุ๊บ นับให้ปั๊บ*******
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นักธุรกิจคังเซนฯ ทั่วประเทศ หรือโทร 02 378 8777
 

Q&A ไขข้อข้องใจ

แคมเปญ 10208 รหัสสุดฟิน ทริปบินฟรีเกาหลี

Q 1. แคมเปญ 10208 รหัสสุดฟิน ทริปบินฟรีเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
Ans. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเป็นรางวัลสนับสนุนการทำงานให้กับสมาชิก ที่สามารถสะสมยอดจากการเปิดบิล เครื่องนวดหน้า UP5 (รหัสสินค้า 10208)  ได้ครบจำนวนตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Q 2. ระยะเวลาของแคมเปญฯ เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
Ans. เริ่ม 1 มิถุนายน ถึง 30 ธันวาคม 2562

Q 3. ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญฯ
Ans. สมาชิก KKD. คังเซนฯ ทุกตำแหน่ง รวมทั้งสมาชิก KKM.ก็จะได้รับสิทธิ์ในแคมเปญนี้ด้วย

Q 4. แคมเปญฯ มีเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างไร
Ans. แคมเปญฯ จะให้รางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวเกาหลี 1 ที่นั่ง มูลค่า 28,500 บาท สำหรับสมาชิกที่มียอดการเปิดบิลสะสมเครื่องนวดหน้า UP5 ครบทุก 42 เครื่อง (นับสะสมให้ตั้งวันที่เริ่มแคมเปญไปจนสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญฯ) โดยจะวัดผลเมื่อสิ้นสุดแคมเปญฯ เท่านั้น และจะประกาศผลผู้ผ่านเงื่อนไข ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
ตัวอย่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สมาชิก KKD.(คุณสวยมาก) เปิดบิลเครื่อง UP5 จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สมาชิก KKD.(คุณสวยมาก) เปิดบิลเครื่อง UP5 จำนวน 15 เครื่อง
วันที่ 30 กันยายน 2562 สมาชิก KKD.(คุณสวยมาก) เปิดบิลเครื่อง UP5 จำนวน 5 เครื่อง
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สมาชิก KKD.(คุณสวยมาก) เปิดบิลเครื่อง UP5 จำนวน 15 เครื่อง
สรุป เมื่อสิ้นสุดแคมเปญฯ คุณสวยมากจะมียอดสะสมการเปิดบิลเครื่อง UP5
จำนวนทั้งสิ้น 45 เครื่อง ถือว่าผ่านเงื่อนไขได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวเกาหลี 1 ที่นั่ง มูลค่า 28,500 บาท

Q 5. การนับจำนวนเครื่องในแต่ละเดือน มีข้อกำหนดของคะแนนส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
Ans. การนับจำนวนเครื่องในแต่ละเดือนจะไม่มีข้อกำหนดของคะแนนส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2562 สมาชิก KKD.(คุณสวยมาก) เปิดบิลเครื่อง UP5 จำนวน 10 เครื่อง
บริษัทฯ ก็จะนับให้ 10 เครื่อง คุณสวยมากไม่จำเป็นต้องมีคะแนนส่วนตัวเหลือเท่ากับจำนวน ของเครื่อง UP5 ที่ได้เปิดบิลไว้ในเดือนนั้น

Q 6. ถ้าสมาชิกเปิดบิลซื้อเครื่อง UP5 ในวันที่ 5 สิงหาคม 62 แล้วทำเรื่องขอคืนสินค้านั้น (ภายใน 7 วัน)
บริษัทฯ จะนับจำนวนเครื่องที่เปิดบิลไปแล้วนั้นหรือไม่

Ans. ไม่นับ เพราะสมาชิกมีการคืนเครื่อง

Q 7. ถ้าสมาชิกเปิดบิลซื้อเครื่อง UP5 ในเดือนนั้น จำนวน 5 เครื่อง แล้วทำการโอนคะแนนออก ทำให้ในเดือนนั้นมีคะแนนส่วนตัวเพียง 1,000pv บริษัทฯ จะยังนับจำนวนเครื่อง UP5 ที่สมาชิกเปิดบิลไปแล้วนั้นหรือไม่
Ans. นับ เพราะเงื่อนไขของแคมเปญนี้ กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือนับจำนวนเครื่องที่มีการเปิดบิล เรื่องของคะแนนของสมาชิกที่มีในแต่ละเดือน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ่าย ผลตอบแทนตามแผนการตลาด

Q 8. ถ้าบริษัทฯ มีการจัดโปรรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง UP5 สมาชิกที่เปิดบิลจะยังคงได้รับ สินค้าสมนาคุณตามโปรฯ และก็จะได้รับสิทธิ์การนับเครื่องนั้น ด้วยหรือไม่
Ans. สมาชิกจะยังคงได้รับสินค้าสมนาคุณนั้นตามโปร และก็จะได้รับการนับสะสมจำนวนเครื่อง จากการเปิดบิลอีกด้วย

Q 9. ศูนย์ ATC สามารถเข้าร่วมในแคมเปญฯ นี้ได้หรือไม่
Ans. ได้ แต่ศูนย์ ATC นั้นจะต้องมีการเปิดบิลเครื่อง UP5 ใหม่ในช่วงแคมเปญ ส่วนการนับยอดเครื่องจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 378 8888 ต่อ 2206 แผนกข้อมูลและประมวลผล

Q 10. ถ้าสมาชิกมียอดการเปิดบิลสะสมเครื่อง UP5 มากกว่า 42 เครื่อง จำนวนเครื่องที่เปิดบิล เกินไปนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินรางวัลให้ตามจำนวนเครื่องที่เกินนั้น ใช่หรือไม่
Ans. ไม่ใช่ แคมเปญฯ จะไม่มีการจ่ายเงินหรือรางวัลอื่นใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้แล้ว ตามเงื่อนไขของแคมเปญฯ ซึ่งรางวัลที่กำหนดไว้ในแคมเปญคือถ้าสมาชิกสะสมเครื่อง UP5 ได้ครบทุก 42 เครื่อง จะได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง สำหรับทริปท่องเที่ยวเกาหลี มูลค่า 28,500 บาท

Q 11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญฯ ไปแล้ว สมาชิกยังไม่สามารถสะสมจำนวนเครื่องได้ครบตามเงื่อนไข สมาชิกสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมทริป ได้หรือไม่
Ans. ยังไม่มีเงื่อนไขนี้ในแคมเปญฯ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารแคมเปญฯ ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ได้ตลอดเวลา หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด สมาชิกจะได้รับรู้ข่าวสารนั้นทันที

Q 12. สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีกหรือไม่
Ans. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ 02 378 8888 ต่อ 2017แผนกการเงินรายจ่ายและภาษี

Q 13. นอกจากภาษีที่จะต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเข้ามา บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ใช่หรือไม่
Ans. ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรางวัลตามที่กำหนด เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ได้รับรางวัล

Q 14. สมาชิกสามารถโอนสิทธิ์รางวัลที่ได้รับให้กับบุคคลอื่น ได้หรือไม่
Ans. การโอนสิทธิ์รางวัล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุนท่องเที่ยวของบริษัทฯ และการพิจารณากรณีใดๆ ให้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ

Q 15. ถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะขอโอนสิทธิ์รางวัล ต้องทำอย่างไร
Ans. สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะต้องดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลผู้ที่ผ่านเงื่อนไขแคมเปญ

Q 16. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ผ่านเงื่อนไขแคมเปญ เมื่อใด
Ans. ภายใน 31 มกราคม 2563

Q 17. บริษัทฯ กำหนดวันเดินทางและโปรแกรมสำหรับทริปท่องเที่ยว ในเดือนใด
Ans. บริษัทฯ จะประกาศให้สมาชิกทราบภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2563

Q 18. หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลสมาชิกที่ได้รับรางวัล จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
Ans. 1.หนังสือเดินทาง Passport (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงเดือนที่จะเดินทาง (ประมาณ ก.พ.63)
2.ส่งหนังสือเดินทาง Passport มาที่ บริษัทฯ ต้องส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล
3.ชำระเงินค่าภาษีที่ได้รับรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระผ่านบริษัทฯ
(บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในเรื่องของวิธีการชำระ)

Q 19. ถ้าสมาชิกที่ได้รับรางวัล แล้วต้องการให้บุคคลอื่นไปร่วมทริปเพิ่ม สามารถทำได้หรือไม่
Ans. ได้ แต่สมาชิกนั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1 ที่นั่งเท่ากับ 28,500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม สมาชิกต้องชำระเพิ่มตามจริง และสมาชิกต้องทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเรื่องดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลตามแคมเปญฯ

Q 20. ถ้าสมาชิกที่ได้รับรางวัล ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมทริปตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกสามารถขอเลื่อน หรือยกเลิกสิทธิ์ แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิน ได้หรือไม่
Ans. ไม่ได้ หากสมาชิกไม่สามารถร่วมเดินทางตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น

Q 21. ถ้าสมาชิกที่ตอบรับการเดินทางแล้ว แต่มีเหตุหรือภารกิจ ทำให้ไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับทริป บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร
Ans. กรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากสมาชิก ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกนั้น จะไม่นำมาเป็นเหตุอ้างที่จะขอให้บริษัทฯ ชดเชยในเรื่องรางวัลหรือคืนเป็นเงินกลับไปในทุกกรณี และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม จากการเรียกเก็บของบริษัททัวร์ อันมีเหตุมาจากที่สมาชิกยกเลิก การเดินทางแบบกะทันหัน สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีตอบรับการเดินทางแล้ว แจ้งยกเลิกกะทันหันน้อยกว่า 20 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของ ค่าเครื่องบินหรือค่าอื่นๆ ตามจริงทั้งหมด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Q 22. ถ้าสมาชิกที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นทั้งขาออกจากประเทศไทย และขาเข้าที่ประเทศเกาหลี บริษัทฯ จะเป็นผู้รับชอบในทุกกรณี ใช่หรือไม่
Ans. ไม่ใช่ เหตุหรือกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากตัวของสมาชิก หรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดตามกฎหมาย ของประเทศนั้นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกนั้น ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น และจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณีที่สืบเนื่องมาจากเหตุนั้น

Q 23. สมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ใด
Ans. ติดต่อ Call Center 02 378 8777

โครงการอื่น ๆ