กลับ

    คังเซน พาเที่ยว เขาใหญ่ ชมธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน

17-09-2019

เตรียมพบ...งานสัมมนา และพิธีประดับเข็มเกียรติยศ นักธุรกิจคังเซน ระดับ MANAGER (SM,RSM,PSM) 2020  และ งานประชุมสุดยอดผู้นำ Director Conference 2020   โดยผ่านคุณสมบัติตามตำแหน่ง ที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมทริปท่องเที่ยว  “คังเซน พาเที่ยว เขาใหญ่ ชมธรรมชาติ  (3 วัน 2 คืน) “ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563

***สามารถตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติเข้าร่วมทริปท่องเที่ยว ได้ที่ www.kangzen.com   หรือสาขาคังเซนทั่วประเทศ