กลับ
เมนู

  ใจถึงใจ สวัสดิการคุ้มครองชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

28-11-2018
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบสวัสดิการคุ้มครองชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุให้กับสมาชิกครอบครัวคังเซนฯ ณ ห้อง EXECLUSIVE สำนักงานใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงานขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวโอษฐ์เจษฎา...ในครั้งนี้ด้วย www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ร่วมแสดงความยินดี...

  ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทคังเซน เคนโกฯ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุท...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  Kangzen Family Day 2017...

  ช่วงบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร ...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ลูกกตัญญูฯ...

  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างส...