กลับ
เมนู

    ใจถึงใจ สวัสดิการคุ้มครองชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

28-11-2018
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบสวัสดิการคุ้มครองชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุให้กับสมาชิกครอบครัวคังเซนฯ ณ ห้อง EXECLUSIVE สำนักงานใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงานขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวโอษฐ์เจษฎา...ในครั้งนี้ด้วย www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ