กลับ
เมนู

    ประมวลภาพงานกิจกรรม KANGZEN HEALTHY CLUB

29-11-2018
24 พฤศจิกายน 2561 บริษัทคังเซน-เคนโกฯ สาขาสมุทรสงคราม ได้จัดโปรแกรมงาน “KANGZEN HEALTHY CLUB” โดยภายในงาน มีบู้ทกิจกรรมดีๆ เพื่อคนรักสุขภาพหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น บู้ทตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด บู้ทตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการทำงานของหลอดเลือด บู้ทสันทนาการเพื่อการเรียนรู้การบริโภคอาหารเพื่อห่างไกลโรคร้ายแรง ตลอดจนบู้ทชงชิมผลิตภัณฑ์สุขภาพของคังเซน-เคนโกฯ นอกจากนี้ภายในห้องบรรยายยังมีการตรวจสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนโดยการตรวจผ่านการจับชีพจร หรือเรียกว่า”การแมะ” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “แพทย์หญิง ณัฏฐ์ชุดา กิตติรวีวัฒน์” แพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก สาขาการแพทย์แผนจีน ม.รังสิต ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆ ของ คังเซน-เคนโกฯ และรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยการรับประทานผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพร่วมกับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสมาชิกและผู้นำในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี

กิจกรรมอื่น ๆ