กลับ
เมนู

    มอบทุน มูลนิธิไทยรัฐ

25-12-2018
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร,ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบ และการเงิน ได้เดินทางสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ “มูลนิธิไทยรัฐ” โดยมีคุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ.อาคารไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ