กลับ
เมนู

    สวัสดีปีใหม่ 2562

09-01-2019
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร และคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบ และการเงิน เข้ามอบกระเช้าและผลิตภัณฑ์คังเซนในเทศกาลปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ