กลับ
เมนู

    สักการะพระพรหมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2562

04-02-2019
เนื่องในเทศการตรุษจีน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการตรวจสอบและการเงิน และพนักงาน ได้สักการะพระพรหมและเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวคังเซน ณ บริเวณลานด้านหน้าบริษัทฯ

กิจกรรมอื่น ๆ