กลับ
เมนู

  มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ชวนทำความดี

27-03-2019
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในนามมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ซึ่งใช้เป็นห้องประชุมและห้องศึกษาหาความรู้ของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยมี ผอ.สมศักดิ์ เวชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูกฤษณา หัสรินทร์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลัดฯ และนักเรียนในชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  HAPPY NEW YEAR 2018...

  คังเซนฯ จัดงานเลี้ยง HAPPY NEW YEAR 2018 ให้กับพนักงานทุกท่าน โดยได้รับเกียรติ จากคุณสุชาดา อำพั...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  ลูกกตัญญูฯ...

  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างส...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  วันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2561...

  สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) จัดงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Moment Of Gl...