กลับ
เมนู

  มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ชวนทำความดี

27-03-2019
คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในนามมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ซึ่งใช้เป็นห้องประชุมและห้องศึกษาหาความรู้ของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยมี ผอ.สมศักดิ์ เวชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูกฤษณา หัสรินทร์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลัดฯ และนักเรียนในชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี www.kangzen.com

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  The Party New Year Day 2019...

  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ดร.อิทธิ์ศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณพงศ์ธณัช...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  สักการะพระพรหมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน...

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจ. คังเซ...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  หลักสูตร KK Start Up...

  บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เรียนเชิญ CSD Chandra Putra Negara นักธุรกิจคังเซน ...