กลับ
เมนู

  สักการะพระพรหม และรดน้ำขอพร

26-04-2019
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น คณะผู้บริหารบริษัทคังเซน เคนโกฯ นำโดย คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์,ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารฯ, ดร. ณัฐพัชร์ อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ คุณขวัญโดม อำพันยุทธ์ ที่ปรึกษาพิเศษฯ คุณพงศ์ธณัช สุขเสถียรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกผู้นำและพนักงานครอบครัวคังเซนได้ร่วมสักการะพระพรหม ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้ชมบรรยากาศภูมิทัศน์ใหม่บริเวณภายนอกอาคารคังเซนเพลสในส่วนของการจัดแต่งสวนที่เพิ่มความร่มรื่นสวยงามพร้อมต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านรวมถึงการปรับเพิ่มห้องรับรองพิเศษ The Royal Lounge เพื่อยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนการทำงานให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ช่วงบ่าย พิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร และ Mr.Liao Liang Chu : CEO Shillingmen Chemical บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข #ก้าวแรกที่สำคัญก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่า #welove #wecare #kangzen

กิจกรรมอื่น ๆ

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  HAPPY NEW YEAR 2018...

  คังเซนฯ จัดงานเลี้ยง HAPPY NEW YEAR 2018 ให้กับพนักงานทุกท่าน โดยได้รับเกียรติ จากคุณสุชาดา อำพั...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  สักการะพระพรหมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน...

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บจ. คังเซ...

 • คังเซนรวมใจ สานสายสัมพันธ์

  หลักสูตร KK Start Up...

  บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เรียนเชิญ CSD Chandra Putra Negara นักธุรกิจคังเซน ...