กลับ
เมนู

เฮลท์ติ-เซน ยัว สริม คอฟฟี่

  • รายละเอียด
  • วิธีใช้
  • คำแนะนำ
  • คู่มือการติดตั้ง

  กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง

  กาแฟ เฮลท์ติ-เซน ยัว สริม 1 ซอง ต่อน้ำร้อน 1 แก้ว (120 มิลลิลิตร)

  อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

  กาแฟ เฮลท์ติ-เซน ยัว สริม 1 ซอง ต่อน้ำร้อน 1 แก้ว (120 มิลลิลิตร)