กลับ
เมนู

  ธุรกิจคังเซนฯ

  ธุรกิจคังเซนฯ

  เป็นระบบธุรกิจการตลาดเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถได้เป็นเจ้า ของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับการทำ ธุรกิจทั่วๆไป เพียงเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับการโฆษณาแบบปากต่อปาก

   

  ** Win - Win Business (ธุรกิจที่ชนะกับชนะ)

       เมื่อคนที่ท่านแนะนำธุรกิจ (ลูกทีมของท่าน) สำเร็จ ท่านในฐานะผู้แนะนำจึงจะ สำเร็จด้วย
  ** No - Risk Business (ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยง)

      ด้วยขนาดเงินลงทุนต่ำ แต่ใช้สัมพันธภาพสูง ใช้เวลาพอควร ท่านไม่ต้องลงทุนสร้างทรัพย์สิน    

      อาคาร อุปกรณ์ ที่ดิน
  **ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ท่านสามารถเลือกเวลาทำงานตามใจ

     ปรารถนา เป็นเจ้านายงานในเวลาของตนเอง

  จะเป็นเจ้าของธุรกิจคังเซนฯ ได้อย่างไร?

  คังเซน-เคนโก คือโอกาสของความสำเร็จ ที่สร้างได้ด้วยตัวของคุณเอง ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจคังเซน-เคนโก ได้อย่างง่ายๆ  โดยเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกกับคังเซน-เคนโก

   

  การสมัครเป็นสมาชิกกับคังเซน-เคนโก

  สมาชิกประเภท KKD. (KANGZEN-KENKO DISTRIBUTOR)

     คือการสมัครเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ กับคังเซน-เคนโก ในฐานะของความเป็นเจ้าของร่วมจะทำ

     ให้คุณได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ได้รับผลตอบแทน

     ตามแผนการตลาด และสามารถขยายเครือข่ายองค์กรธุรกิจได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

   

  ธุรกิจคังเซนฯ

  คือธุรกิจแห่งความสำเร็จที่แท้จริง ที่เป็นไปได้ แค่เริ่มต้นจากการบอกเล่า บอกความประทับใจในตัวสินค้าที่เราได้เริ่มทดลองใช้  ใช้แล้วบอกต่อไปยังคนรอบข้าง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค รายได้หรือผลตอบแทนจะเกิดขึ้นจากการซื้อใช้สินค้าและการขยายเครือข่ายผู้บริโภค และผลตอบแทนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดการขยายองค์กรในเชิงธุรกิจ

   

  ปัจจัยหลักที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับธุรกิจคังเซนฯ

  1.คุณภาพของสินค้า

  จาก “ปรัชญาแห่งผลิตภัณฑ์” และ “แนวคิดผลิตภัณฑ์” สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมที่ทันสมัย นำเสนอความแตกต่างอย่างโดดเด่น คือที่มาของ “แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของคังเซนฯ”

  พร้อมมอบความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและผู้บริโภค ให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพสูงหลากหลายรายการ  ผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามที่รังสรรค์ความงามให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  รวมถึงสินค้าในกลุ่มทั่วไปที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

  2.แผนการตลาดที่ยุติธรรม

  แผนการตลาดหรือแผนธุรกิจคังเซน-เคนโก เป็นแผนการตลาดที่มีความโดดเด่น จ่ายผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ไม่มีข้อจำกัดหรือกำหนดเพดานของการจ่ายผลตอบแทน ไม่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกก่อนหรือหลัง สมาชิกสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า  และหรือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค, ขยายองค์กรธุรกิจ  ก็จะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขของแผนการตลาด

  แผนการตลาดคังเซนฯ (ฉบับปี 2023)

  3.เครื่องมือและระบบการสนับสนุน

  ด้วยกระบวนการสร้างระบบการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเครื่องมือการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบที่คังเซน-เคนโก เตรียมไว้ให้กับสมาชิกเพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างการเรียนรู้แบบครบวงจรเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งในเรื่องออนไลน์และออฟไลน์

  การที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จกับคังเซน-เคนโก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของคุณเอง การเปิดรับสิ่งใหม่ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคังเซน-เคนโก คือจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างมั่งคั่งและมั่นคง