กลับ
เมนู

    สร้างชีวิตที่มั่นคง ด้วยธุรกิจขายตรง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

24-07-2019

ในปัจจุบันคำว่าชีวิตที่มั่นคงนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนา ไม่ว่าชีวิตคุณจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม หากคุณได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมนุษยชนแล้ว  หากขาดความมั่นคงในชีวิตนั้น  จะทำให้ชีวิตประสบปัญหามากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางหน้าตาทางสังคม ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และความก้าวหน้าทางการเติบโตของครอบครัว ทุกสิ่งข้างต้นที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นและสิ่งที่การันตี ได้ว่า เรานั้นมีชีวิตที่มั่นคงแล้วหรือยัง และปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ของการสร้างชีวิตมั่นคงนั่นก็คือ “ เงิน ” เงินคือสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใด  ย่อมต้องอาศัยเงินเป็นประการสำคัญ  เพราะเงินช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ทุกชนิด รวมถึงการผลิต และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาจะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความมั่นคง ความบันเทิง ฐานะ หรือแม้แต่จะแสวงหาอำนาจก็ตาม ก็ต้องอาศัยเงิน โดยเงินนั้นเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยคำว่าอาชีพ เพราะอาชีพจะทำให้มนุษย์ได้ค่าตอบแทน และมีรายได้นำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต   แต่อย่างไรก็แล้วแต่  การได้มาของอาชีพนั้นจะต้องดำรงอยู่ภายใต้ความถูกหลักศีลธรรมของกฎหมาย ที่ได้บัญญัติไว้ ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่อยากมีอาชีพอิสระ  ไม่เป็นลูกจ้างใคร หรือเรียกได้ว่าธุรกิจส่วนตัว แต่คำว่าธุรกิจล้วนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำอสังหาริมทรัพย์ การเล่นหุ้น การเปิดร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งการหันเห มาทำธุรกิจขายตรง ธุรกิจขายตรงบางคนอาจมองว่าเป็นธุรกิจขายฝัน หลอกลวงผู้บริโภค ให้เข้ามาลงทุนแล้วกำไรไม่งอกเงยตามที่คาดหวัง

ซึ่งผิดจากธุรกิจขายตรงบริษัท คังเซน- เคนโก เป็นธุรกิจขายตรงที่สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิตด้วยแผนธุรกิจสีขาวที่เป็นธรรม บริษัท คังเซน- เคนโก เป็นบริษัทขายตรงสัญชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2536 โดยนำรูปแบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing)  หรือระบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และบริหารองค์กร มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 30 สาขา จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้ขยายธุรกิจออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ   โดยมีพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบดั่งวิสัยทัศน์ใหม่จากแนวคิด ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร คือ “มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น” (Driving people to achieve a better life) ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ราคายุติธรรม สินค้าดีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับใช้สังคมอย่างเต็มที่      

 ดั่งผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย

ดั่งท่านพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ทรงจัดตั้งโรงเรียน   กฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้นทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมาย และคำพิพากษา ฎีกาพร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่าง ๆ มากมาย และทรงเป็นผู้วางรากฐานกฎหมายไทย ดังนั้นบริษัท คังเซน-เคนโก จึงสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิตด้วยแผนธุรกิจสีขาวที่เป็นธรรมกับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมธุรกิจขายตรงกับบริษัท  ดั่งนโยบายคุณภาพบริษัทที่ว่า สร้างความพึงพอใจด้วยคุณภาพสินค้าและบริการบริหารการตลาดและเครือข่ายเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาบุคลากร และแผนธุรกิจสีขาวจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัท คังเซน-เคนโกเติบโต อย่างมั่นคง และพร้อมสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างอนาคตที่สดใส เปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ ทีมีความมุ่งมั่น มีบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงทางรายได้ มีอิสรภาพทางการเงินและเวลา พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยจรรยาบรรณดำเนินชีวิตและพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ทรงเป็นผู้วางรากฐานกฎหมายไทย  

 #วันรพี #พระบิดาแห่งกฎหมายไทย #Welove #Wecare #Weshare #Wegoal