กลับ
เมนู

    ลอยกระทงอย่างไร ไม่ทำร้ายโลก

07-10-2019

ลอยกระทงอย่างไร ไม่ทำร้ายโลก 

เมื่อพูดถึงวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 น้อยคนนักที่จะไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไร หรือมีกิจกรรมใดที่ทำในวันนี้บ้าง ไม่ว่าเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ก็คงจะทราบกันดีว่าวันลอยกระทง จะเป็นวันที่มีการประดิษฐ์รูปแบบของกระทง ที่จะนำมาลอยในคืนวันลอยกระทง โดยมีหยวกกล้วยและใบของต้นกล้วยเป็นวัสดุหลักของตัวกระทง มีการตกแต่งด้วยดอกไม้ และธูปเทียน ที่ปักอยู่ตรงกลางกระทง วันลอยกระทง ถือได้ว่าเป็นวันที่มีประชาชนให้ความสำคัญมาก เพราะหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ด้วยพระจันทร์ที่เต็มดวง มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง  ซึ่งประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การร่วมกิจกรรมในคืนวันลอยกระทงดังกล่าว ก็ทำให้ปริมาณของกระทงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะร่วมกันรักษาวันสำคัญกิจกรรมในคืนวันลอยกระทงนี้ต่อไปโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อไปในภายภาคหน้าโดยมีวิธีการดังนี้ 

1.ลดขนาดและปริมาณกระทง   

โดยการลดขนาดและปริมาณของกระทง จากการลอยกระทงขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนมาใช้กระทงที่ขนาดย่อมเยาว์ ให้พอเหมาะ หรือหันมาลอยกระทงร่วมกันโดยอาจจะลอยกระทงเป็นคู่ หรือหนึ่งกระทงต่อหนึ่งครอบครัว ซึ่งจะทำให้ปริมาณของกระทงนั้นลดน้อยลง  และถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่จะทำให้มลภาวะทางน้ำที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆลดลงได้มากเช่นกัน.

2.ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  

โดยหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วย ใบของต้นกล้วยหรือที่เรียกว่าใบตอง ไม่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเช่นเข็มหมุด ตะปู เพราะยากต่อจัดเก็บเพื่อนำไปย่อยสลาย และที่สำคัญต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษทางน้ำที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ และส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำได้ 

3. เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ

การเลือกกระทงให้มีความเหมาะสมกับแหล่งน้ำก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้มลพิษทางน้ำลดลง  เช่นการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุที่ทำธรรมชาติ หยวกกล้วยหรือใบตอง จะต้องลอยในแม่น้ำ ที่ที่มีการบริการการจัดเก็บเพื่อนำไปย่อยสลายต่อไป  หากจะเลือกลอยกระทงด้วยขนมปังก็จะต้องเลือกแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหากไปลอยบริเวณที่ไม่มีปลาก็อาจะทำให้เกิดน้ำมีการเน่าเสียและทำลายระบบนิเวศทางน้ำได้  

 

4.ลอยกระทงออนไลน์

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ในยุคที่ใครๆกันคงทราบกันดีว่า เป็นยุคของโลกโซเชียลที่กำลังมาแรง ไม่ว่าจะทำอะไรหรือไปไหนก็ตาม ก็ต้องมีโลกโซเชียลอยู่ใกล้ตัวอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นปัจจัย 5 เลยทีเดียว   และการลอยกระทงทางออนไลน์ ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้กิจกรรมคืนวันลอยกระทงนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใดๆทั้งสิ้น  แต่อาจจะผิดรูแบบทางขนบธรรมเนียมตามที่ได้สืบต่อปฎิบัติกันมา .

     

        แต่อย่างไรก็ตาม ตามขนมธรรมเนียมโบราณที่ได้สืบทอดส่งต่อกันมาในกิจกรรมคืนวันเพ็ญเดือน12  หรือวันลอยกระทง ก็ยังต้องดำรงต่อไป ถึงแม้ว่าอาจจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันป้องกันและหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้สิ่งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากเราทุกคนร่วมมือกัน  ตามวิธีการข้างต้นดังกล่าว