กลับ
เมนู

    แบ่งปันความสุขสู่สังคม

06-03-2022
แบ่งปันความสุขสู่สังคม 
 
มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ ร่วมกับ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนในโครงการ "ร่วมใจต้าน Covid-19" โดยมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างทำความสะอาดมือ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
 
- มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 หลอด โดยมี คุณจุฬาภา ครูเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธำมรงค์ จ.กำแพงเพชร
- มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 หลอด โดยมี คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม
 
คังเซนฯ